Adatvédelmi tisztviselő

Kijelölése kötelező, ha:
 • az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;
 • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;
 • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei személyes adatok különleges kategóriának és büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagymértékű kezelését foglalják magukban.
Adatvédelmi tisztviselő kinevezése
 • Bármely adatkezelő kijelölhet. Több szerv is kijelölhet egy tisztviselőt.
 • Alkalmazott vagy szolgáltatási szerződés alapján külsős.
 • Titoktartás köti.
 • Érintettek hozzá fordulhatnak.
 • Feltétel: szakmai rátermettség és különösen az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői szintű ismerete, alkalmasság.
Adatvédelmi tisztviselő feladatai:
 • Tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére kötelezettségeikkel kapcsolatban;
 • Ellenőrzi az e rendeletnek, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is;
 • Kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését;
 • Együttműködik a felügyeleti hatósággal; és
 • Kapcsolattartó a hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.